Dokumentumtár

Fel

Bejelentés-köteles nyilvántartások

2020. december 31-ig lehet büntetlenül bejelenteni Magyarországon a 2018. december 21. napját megelőzően, engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakat.

2020. december 31-ig lehet büntetlenül bejelenteni Magyarországon a 2018. december 21. napját megelőzően, engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakat.

TÁJÉKOZTATÓ - A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL
Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról
Ebösszeíró adatlap 2018.

Ebösszeíró adatlap 2018. + Kitöltési útmutató Az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatványhoz

KOZMOKER KFT

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője igazolom, hogy KOZMOKER KFT   (székhely: 8555 Bakonytamási Batthyány u. 5.) alatti kereskedőt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (2) bek. szerint felvettem a Bakonyjákó  községben  kereskedelmi tevékenységet végzők hatósági nyilvántartásába  és  közzétettem a  www.bakonyjako.hu oldalon, az alábbi adattartalommal: