Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése és helyreállítása Bakonyjákón

 

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése és helyreállítása Bakonyjákón

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00021

Kedvezményezett: Bakonyjákó Község Önkormányzata (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.)

Elnyert támogatás összege: 27 585 899 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt kezdete: 2018. április 03.

Projekt tervezett befejezése: 2019. október 31.

A projekt tartalma:

A fejlesztés célja – a pályázati felhívás céljaival összhangban – a belterületre hullott és a külső területeken keletkező csapadékvizek kártétel nélküli befogadóig történő levezetése érdekében egy egységes, a meglévő települési csapadékvíz-elvezető rendszerhez csatlakozó csapadékvíz elvezető árkok kialakítása.

A fejlesztés során a jelenlegi, elhasználódott és balesetveszélyes csapadékvíz elvezető csatorna felújítása és korszerűsítése valósul meg.

A Rákóczi utcában a „mélyárok” továbbvezetése az út alatti átvezetéssel a keleti oldali útárok nyomvonalán tervezett zárt csapadékcsatornával történik. A zárt csatorna fölé előregyártott folyóka épül, mely beton tisztítóaknákba vezeti le az útburkolatról lefolyó vizeket. A zárt csatorna 112,0 m hosszban került betervezésre. A csatorna tisztítását 5 db víznyelős fedlappal ellátott betonakna biztosítja.

A nyugati oldalon sekélyebb mélységű, mederburkoló elemekből kialakítandó árok épül 122,0 m hosszban.

Összes épülő csatorna hossz:   234.00 [m]

A projekt tartalma a csapadékvíz-gazdálkodást valamint a vízkáresemények kockázatának csökkentését, a település szélén lévő dombhátról érkező csapadékvizek gyors, legrövidebb úton való, vízkármentes elvezetését, valamint az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgálja.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a szélsőséges időjárás okozta kártételek csökkentéséhez és kezeléséhez.

A projekt eredményeként a településen javul a belvízvédelmi tevékenység: jelentősen javul az érintett területeken található ingatlanok, a település belterületének és tágabb értelembe vett értékeinek védelme.