Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájába Óvodapedagógust keresünk.

 

Adászteveli Óvoda

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájában

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája, Veszprém megye, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- főiskola, óvodapedagógus

- magyar   állampolgárság,          büntetlen         előélet,            cselekvőképesség,      egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- pedagógiai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, az összes eddigi jogviszonyról szóló hivatalos igazolás, végzettséget

igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.          

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) címére történő megküldésével, illetve személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: At/557/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

- Személyesen: Hegedüsné Patyi Edina, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüsné Patyi Edina óvodavezető nyújt, a 0689350006, illetve a 06303722432-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.