Documents

Up

Határozatok

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat 8/2021. (II.8.) határozata, a 2021. évi költségvetéséről
7/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
6/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
5/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
4/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
3/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
2/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1/2021.(II.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
48/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

48/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

47/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

47/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

46/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

46/2020.(XII.14.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

45/2020.(XII.7.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

45/2020.(XII.7.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

44/2020.(XII.7.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

43/2020.(XII.7.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom

21/2020.(VI.12.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy Pfeiferné Takács Hajnalka igazgató által képviselt Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) részére, a 2020. június 29. és 2020. július 10. között megrendezendő, városlődi napközis tábor költségeinek fedezésére - az Önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – 100.000,-Ft támogatást állapítok meg. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

20/2020.(VI.12.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy Megyesi Ferenc plébános által képviselt Római Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközsége (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 35.) részére - az Önkormányzat 2019. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatás terhére – Bakonyjákón, 2020. június 15. és 2020. június 26. között megszervezendő katolikus egyházi napközis tábor költségei fedezésére 50.000,-Ft támogatást állapítok meg. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

19/2020.(VI.8.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Bocskay és Társa Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u.91., adószám: 27268676-1-19) által, Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 1. pontja alapján elvégzett – az önkormányzat 2019. évi pénzkezelése ellenőrzéséről szóló – Belső ellenőrzési jelentését elfogadom. A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 18/2020.(VI.8.) határozata, a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza.

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 17/2020.(VI.8.) határozata, a 2019. évi költségvetése módosításáról

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7/2019.(II.14.) határozatával megállapított 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

16/2020.(V.25.) Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Bakonyjákó Község Önkormányzatával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, Bakonyjákó 2020. évi falu virágosítási programja támogatásával kapcsolatos, 2020. április 30. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyom. Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.